Algemene voorwaarden

Je kunt binnen drie dagen bij ons terecht voor jouw eerste afspraak. BFT Heuvelrug heeft geen wachtlijst.

Indien je de eerste keer bij BFT Heuvelrug in de praktijk onder behandeling komt, dien je je te kunnen legitimeren.

Indien de behandelend fysiotherapeut tijdens de intake vaststelt dat er geen indicatie voor fysiotherapie is, word je verwezen naar jouw huisarts.

Indien het voor het behandelproces noodzakelijk is, kan de behandelend fysiotherapeut (na toestemming van jou) aanvullende informatie opvragen bij jouw huisarts.

De eerste afspraak gebruikt de fysiotherapeut om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van jouw klachten. Dit gebeurt door middel van het stellen van vragen en een lichamelijk onderzoek. Hierna stelt de fysiotherapeut samen met jou een behandelplan op.

De privacy van jouw gegevens wordt gewaarborgd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Er wordt gehandeld conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Betalingsvoorwaarden

De declaratie fysiotherapie wordt rechtstreeks aan jouw zorgverzekeraar gestuurd.

Indien blijkt dat je niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie, worden de nota’s naar jou toegestuurd.

Verhindering

Indien je 24 uur van te voren jouw afspraak afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Indien je niet tijdig afzegt, wordt de gereserveerde tijd bij jou in rekening gebracht. Via ons emailadres kun je 7 dagen per week, 24 uur per dag jouw afspraak annuleren.