Privacyverklaring

BFT Heuvelrug, gevestigd aan
Valkenkamp 40
3972 ZE Driebergen-Rijsenburg

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

BFT Heuvelrug
Valkenkamp 40
3972 ZE Driebergen-Rijsenburg
info@bftheuvelrug.nl
06-15416109

Persoonsgegevens die BFT Heuvelrug verwerkt

BFT Heuvelrug verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die BFT Heuvelrug verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die BFT Heuvelrug verwerkt

De website en/of dienst van BFT Heuvelrug heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. BFT Heuvelrug kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. BFT Heuvelrug raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat BFT Heuvelrug zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@bftheuvelrug.nl, dan verwijdert BFT Heuvelrug deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag BFT Heuvelrug persoonsgegevens verwerkt

BFT Heuvelrug verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling;
  je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • BFT Heuvelrug verwerkt ook persoonsgegevens als BFT Heuvelrug hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die BFT Heuvelrug nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

BFT Heuvelrug neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BFT Heuvelrug) tussen zit.

Hoe lang BFT Heuvelrug persoonsgegevens bewaart

BFT Heuvelrug bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De gegevens in het boekhoud- en CRMsysteem bewaart BFT Heuvelrug tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door BFT Heuvelrug verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor BFT Heuvelrug andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

BFT Heuvelrug verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit BFT Heuvelrug een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BFT Heuvelrug blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die BFT Heuvelrug gebruikt

BFT Heuvelrug gebruikt functionele en analytische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die BFT Heuvelrug gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan BFT Heuvelrug hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor een overzicht van de cookies van BFT Heuvelrug zie https://bftheuvelrug.nl/cookieverklaring.

Google Analytics

Ook door het statistiekenpakket van Google Analytics, worden cookies geplaatst. BFT Heuvelrug wil graag weten hoe de bezoekers van BFT Heuvelrug de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website van BFT Heuvelrug bezoekt, zodat BFT Heuvelrug het gebruik van de website kan optimaliseren. BFT Heuvelrug wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil BFT Heuvelrug je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heeft BFT Heuvelrug goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. BFT Heuvelrug kan je daarom niet persoonlijk herleiden. BFT Heuvelrug heeft op 10 oktober 2021 een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder heeft BFT Heuvelrug ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. De Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Omdat BFT Heuvelrug de Google Analytics cookie geheel volgens de AVG heeft ingesteld zal deze dan ook gewoon worden geladen en zullen analytische gegevens verzameld worden. Alle cookies worden daarom nog steeds gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt daarom geen opt-out geboden via de Cookie oplossing.

Mocht je dat wel willen, dan verwijst BFT Heuvelrug je naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BFT Heuvelrug en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij BFT Heuvelrug een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die BFT Heuvelrug van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Hiervoor ga je naar deze pagina: https://bftheuvelrug.nl/recht-op-correctie.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bftheuvelrug.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt BFT Heuvelrug jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. BFT Heuvelrug reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

BFT Heuvelrug wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe BFT Heuvelrug persoonsgegevens beveiligt

BFT Heuvelrug neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@bftheuvelrug.nl.